April 30, 2023

Wybrzeża najwyższe czasy na skromnych ulicach

Pozwolę muzyce mówić za siebie. Kopię to.